Featured

Prohibitie pescuit 2020 (proiect)

Zonele si perioadele de prohibitie la pescuit pe perioada anului 2020 au fost publivcate pe situl ANPA


MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR ORDIN privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr. .............. al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. ............... al Direcției Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor;
Luând în considerare prevederile:

- art. 12 alin.(4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca - Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1207/2003;

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din

Hotărârea Guvernului nr.1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului apelor și pădurilor emit următorul ordin:

CAPITOLUL I - Zone și perioade de prohibiție

Art. 1
(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie – 02 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie – 02 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca - Costești, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie – 02 iunie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie – 02 iunie inclusiv.(4) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 08 aprilie – 22 mai inclusiv.

(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie – 02 iunie inclusiv.

(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în Complexul Razim - Sinoe și lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie – 02 iunie inclusiv.

Art.2 
Pentru lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică, în perioadele de prohibiție este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecției zonelor de depunere a icrelor, cu excepția considerentelor de prevenire a calamităților naturale.

Art. 3 
(1) Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:
a) 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă
b)
râul Mureș în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul rutier și podul CFR);
c) râul Mureș în zona localității Cristești , în spatele combinatului chimic Azomureș -1400 m de la țeava de gaz până la 250 m aval podul de inele având coordonatele 46°30'56.64"N, 24°29'44.01"E (mal drept amonte) și 46°30'35.90"N , 24°28'53.49"E (mal drept aval);
d) râul Mureș în zona localității Gheja-1000 m la podul de cale ferată( 500 m aval și amonte de pod) având coordonatele 46.27'40.16 "N, 24.03'40.43" E (mal drept amonte) și 46°26'07.59"N, 24°03'34.54"E ( mal drept aval);
e) râul Mureș în zona localității Morești -1300 m de la podul rutier, în aval până la podul de inele având coordonatele 46°29'17.05"N, 24°26'24.52"E (mal drept amonte) și 46°28'56.27"N, 24°25'38.03"E (mal drept aval);
f) râul Mureș în zona localității Chinari - 500 m (250 m amonte și aval față de curbă)- "la terenul de fotbal", având coordonatele 46°36'11.51"N,24°35'29.37"E (mal drept amonte) și  46°36'01.31"N, 24°35'20.75"E (mal drept aval);
g) Râul Mureș, 150 m amonte și aval de podurile care traversează râul Mureș;
h) pârâul Răstolnița, de la gura tunelului de la baraj până la gura de vărsare;
i) râul Crișul Repede zona aval golf Sântion 47°04'45.9"N 21°48'39.2"E până la localitatea Tărian, priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5'17.16"N 21°47'2.01"E;
j) râul Crișul Repede, localitatea Tărian, de la priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5'17.16"N 21°47'2.01"E în aval până la puntea pietonală Tărian 47°5'15.30"N 21°46'4.65"E;
k) râul Crișul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu (amenajare piscicolă Cheresig) 47°1'50.75"N 21°41'36.36" E - în aval 150 m de la podu Cheresig 47°1'46.46"N 21°41'23.07 "E;
l) râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4'53.38"N 21°50'16.25"E și amonte 47°4'47.13"N 21°50'49.84"E de priza de apă Stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;
m) râul Crișul Repede, municipiul Oradea, amonte hotel Continental 47°3'17.80"N 21°56'36.13"E până la pod Dacia 47"3'19.80"N 21°56'24.38"E;
n) râul Crișul Negru, localitatea Șoimi, de la halta Șoimi 46°41'7.97"N 22°7'36.95"E spre amonte până la podul Urviș de Beiuș 46°40'49.56"N 22°9'1.37"E;
o) râul Crișul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluență amonte canal moară Ginta 46°45'3.41"N 22°5'0.28 "E în aval până la polder Ginta 46°45'36.53 "N 22°3'37.23"E;p) râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.743333, long. 24.389500 - până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele - lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.

(2) În zonele menționate la art. 3, alin. (1) se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare

acvatice vii începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie și în perioada 01 noiembrie – 31 decembrie, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.

Art. 4
Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:
    a) râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadelor de prohibiție prevăzute la art. 1, alin. 2;
    b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;
    c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;
    d) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;
    e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km.: 29-44; 49-58; 64-84 tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch and release) și a pescuitului comercial, permis numai în perioada 01 decembrie -31 martie, iar în perioada 31 martie – 15 iunie inclusiv se admite doar pescuitul scrumbiei între 57- 58, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.
    f) brațul Sfântu Gheorghe de la km 22 - 24, pe o durată de 30 de zile în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie;
    g) lacul Cuejdel rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;
    h) pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;
    i) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităților Sărata-Colun având coordonatele-lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele -lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;
    j) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele- lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;
    k) albia veche a râului Olt, din dreptul localității Turnu Roșu, având coordonatele: lat. 45.646288, long. 24.292240 – lat. 45.652728, long. 24.300248, tot timpul anului;
    l) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
    m) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
    n) pârâul Niraj, în zona localității Vidrasau, de la gura de vărsare în râul Mureș amonte până la pod CFR, tot timpul anului;
    o) râul Mureș, tot timpul anului, în zonele:
- localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m ( 450 m aval și 250 m amonte față de curbă) având coordonatele 46°44'18.46"N, 24°42'26.13"E (mal drept amonte) și 46°44'3.13"N , 24°42'15.09."E(mal drept aval);
- localitatea Glodeni, la țeava de gaz- 400 m (200 m amonte și aval față de țeavă), având coordonatele 46°39'27.55"N,24°37'35.61"E (mal drept amonte)- 46°39'20.50"N, 24°37'20.62"E (mal drept aval) și 46°39'26.37"N, 24°37'37.05"E (mal stâng amonte) - 46°39'19.71"N, 24°37'21.40" E (mal stâng aval);
- localitatea Chinari la țeava de gaz- 600m (400 m aval și 200 m amonte față de țeavă), având coordonatele 46°36'01.64"N,24°35'18.12"E (mal drept amonte) și 46°35'44.11"N, 24°35'08.82"E (mal drept aval);- localitatea Sălard și localitatea Andreneasa -5 km (între pod Sălard și punte Andreneasa), având coordonatele 46°57'07.20"N, 25°04'09.84"E(mal drept amonte)- 46°57'46.15"N, 25°01'50.44" E (mal drept aval)și 46°57'06.03"N, 25°04'10.80"E (mal stâng amonte) - 46°57'45.52"N, 25°01'50.44 "E (mal stâng aval);
- localitatea Gălăoaia- podul Borzia- 600 m (300 m aval și amonte față de pod), având coordonatele 46°58'17.93"N, 24°55'14.39"E (mal drept amonte) și 46°58'14.04"N, 24°55'45.74"E (mal drept aval) și 46°58'15.90"N, 24°55'14.96"E (mal stâng amonte) - 46°58'11.03"N, 24°55'48.51"E (mal stâng aval);
- localitatea Petelea- la “curba” de la Petelea-700m (450m aval și 250m amonte față de curbă), având coordonatele 46°44'18.46"N, 24°42'26.13"E(mal drept amonte)- 46°44'3.13"N, 24°42'15.09"E (mal drept aval) și 46°44'18.56"N, 24°42'29.90"E (mal stâng amonte) - 46°44'1.49"N, 24°42'16.79 "E (mal stâng aval);
- localitateaTg. Mureș baraj priză I - 500 m aval până la canalul de scurgere având coordonatele 46.33'38.26"N, 24.34'02.87"E (mal drept amonte) și 46°33'32.15"N, 24°33'40.98"E (mal drept aval);
- localitatea Târgu Mureș, 300m amonte Baraj Priză I, inclusiv Brațul Mort și pârâul Cotuș – (amonte baraj până la primul plop de la gura de vărsare a pârâului Cotuș) pe partea stângă a cursului, având coordonatele 46°33'55.43"N, 24°34'10.90"E(mal drept amonte)- 46°33'39.57"N, 24°34'02.52"E(mal drept aval) și 46°33'54.41"N, 24°34'13.17"E (mal stâng amonte) - 46°33'37.01"N, 24°34'03.71 "E (mal stâng aval);
- localitatea Târgu Mureș, Baraj Priză I – 500 aval până la canalul de scurgere, având coordonatele 46°33'38.26"N, 24°34'02.87"E (amonte) și 46°33'43.89"N, 24°33'40.98"E(aval);
- localitatea Tg. Mureș baraj Ady, 600 m aval baraj până la al doilea dig de piatră având coordonatele 46.32'40.95"N, 24.31'53.15"E (mal drept amonte) și 46°32'27.18"N, 24°31'32.20"E (mal drept aval);
- localitatea Morești "Sub pădure" – amonte pod rutier 1250 m având coordonatele 46.29'52.95"N, 24.27'23.60"E (mal drept amonte) - 46°29'13.80"N, 24°26'23.58"E (mal drept aval) și 46.29'49.21"N, 24.27'23.21"E (mal stâng amonte) - 46°29'12.52"N, 24°26'26.65"E (mal stâng aval);
- localitatea Cuci-500 m în aval de barajul termocentralei având coordonatele 46°28'12.85"N, 24°10'46.29"E (amonte) și 46°28'16.25"N, 24°10'46.29"E (aval);
- localitatea Chețani- 1600 m ( curbă amonte Chețani câte 800 m amonte și aval fată de curbă) având coordonatele 46°26'59.11"N, 24.02'27.76"E (mal drept amonte) și 46°27'34.72"N, 24°01'53.54"E (mal drept aval);
    p) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure – 550 m amonte pod rutier până la gura de vărsare a pîrâului de evacuare a lacului Bezid având coordonatele 46°25'53.32"N, 24°50'57.17 "E (amonte) și 46°25'52.13"N, 24°50'29.98"E (aval), tot timpul anului;
    q) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure –200 m aval pod de cale ferată având coordonatele 46°25'59.84"N,24°51'19.34"E (amonte) și 46°25'58.69"N, 24°51'12.05 "E (aval), tot timpul anului;
    r) râul Târnava Mare, în perimetrul orașului Odorheiu Secuiesc, tot timpul anului;
    s) pîrâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsare în râul Mureș, tot timpul anului;
    ș) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
    t) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
    ț) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;
    u) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
    v) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
    w) râul Mălăiești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
    x) râul Mițești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;y) Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
    z) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;
    aa) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
    bb) râul Zeicani de la pîrâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;
    cc) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
    dd) râul Slaști de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;
    ee) râul Someșul Mare, 200 m amonte de la barajul priză alimentare cu apă a localității Beclean, tot timpul anului;
    ff) râul Someșul Mare, 200 m aval și amonte de la confluența cu râul Sieu, barajul, tot timpul anului;
    gg) râul Șieu, 200 m amonte de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul anului;
    hh) râul Mureș, județul Arad, în zona balastierelor "La Vulpe" și " Del Bono" având coordonatele 46°7'44"N, 21°29'18"E (amonte) și 46°8'9"N, 21°28'12"E (aval), tot timpul anului;
    ii) râul Timiș, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier și podul de beton, tot timpul anului;
    jj) râul Timiș, localitatea Șag, de la 100 m amonte de podul de cale ferată și până la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
    kk) râul Timiș, 300 m aval de pod rutier Albina de pe șoseaua Timișoara-Buziaș, tot timpul anului;
    ll) râul Buzău cu afluenții săi, amonte de confluența cu pârâul Dălghiu, tot timpul anului;
    mm) pîrâul Dălghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;
    nn) brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, exceptie pescuitul comercial la scrumbie, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;
    oo) fluviul Dunărea, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului și Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 01 martie – 29 aprilie inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, exceptie pescuitul comercial la scrumbie, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;
    pp) brațul Borcea, zona km 37 - 41 ( Stelnica - Fetești), pe o durată de 60 zile, în perioada 01 aprilie -29 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv;
    qq) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului;
rr) zona bazinului Dunărica ( braț Smârda) de la confluența cu brațul Ara (X=581892,421,Y=269290,926) până la Vama nouă (X=579526,105, Y=268507,768), tot timpul anului ;
    ss) zona Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele: Coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A: 257164; 788456 și respectiv 256493; 788501 257052; 787992 256509; 788802 259130; 788415 256202; 788814 259167; 788447 256190; 788515

Coordonate în Stereo 70 Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului) 260634; 788334 260642; 800173 254039; 800173 255143; 788425

Coordonatele geografice ( în ETRS89 ) sunt după cum urmează:
Sectoarele zonei A: 43°45'25,394"; 28°34'49,673" și respectiv: 43°45'03,625"; 28°34'50,360" 43°45'22,434"; 28°34'28,744" 43°45'03,712"; 28°35'03,824" 43°46'29,049"; 28°34'51,717" 43°44'53,764"; 28°35'03,754" 43°46'30,200"; 28°34'53,219" 43°44'53,803"; 28°34'50,388"
Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului) 43°47'17,817"; 28°34'51,065" 43°47'00,814"; 28°43'39,704" 43°43'27,240"; 28°43'26,172" 43°44'20,064"; 28°34'44,310" și a cărei limită dinspre larg este balizată, tot timpul anului;
    șș) interiorul bazinului portuar Mangalia, de la DJ 391B (43°48 N, 28° 31'E) pănă la podul metalic pentru cale ferată (43°48 N, 28° 32'E), tot timpul anului;
    tt) Râul Șușița Verde 25 km de la izvoare până la sat Vaidei, tot timpul anului;
    țț) Râul Târgului Superior (afluenții care confluează cu lacul Râușor) respectiv Cuca, Frăcea, Bătrâna, Valea Largă, Râul Târgului amonte de Lacul Râușor, Baratu, tot timpul anului;
    uu) râul Avrig parte superioara pe o distanta de 4Km masurată de la izvoare, cuprinsă între coordonatele GPS 45°36'23.4"N 24°28'29.1"E - 45°38'06.1"N 24°28'19.5"E;
    vv) raul Jibrea afluent drept al Avrigului pe o distanta de 5,5Km măsurată de la izvoare, cuprinsă între coordonatele GPS 45°36'23.2"N 24°25'17.9"E - GPS 45°38'31.0"N 24°25'41.7"E;
    xx) lac montan Iezerul Mare;
    yy) lac montan Iezerul Mic;
    zz) Valea Stezii Superioară – afluent Pila Moale 45°40'34.6"N 23°59'22.4"E - până la izvoare;
    aaa) Sebeșul de Sus (Valea Moașei) Superioară 45°36'50.4"N 24°24'11.3"E - până la izvoare;
    bbb) râul Mare Cibin – afluentul Beșineu de la Pod Niculești 45°39'13.9"N 23°50'27.9"E – până la izvoare;
    ccc) râul Mic Cibin – afluenți Foltea, Rudarilor, Comenzi - de la confluența cu Râul Mic Cibin până la izvoare;

Art. 5 
(1) În zonele și perioadele menționate la art. 3 și art. 4 sunt interzise:
    a) pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii;
    b) lucrări în zona malurilor, taluzelor și albiei minore, care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, arborilor și arbuștilor, extragerea de nămol, nisip și pietriș;

(2) Prin excepție, activitățile prevăzute alin. (1) nu sunt interzise în următoarele situații:

    a) când pescuitul se desfășoară în scop științific;
    b) din considerente de prevenire a calamităților naturale.

(3) Asociațiile de pescari recreativi/sportivi au obligația să marcheze pe teren, cu semne vizibile hotarele zonelor de protecție și ale zonelor de refacere biologică.

CAPITOLUL II - Specii și perioade de prohibiție

Art. 6 
(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:
a) știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, fără aaduce atingere prevederilor art.1;

b) în mod special, pe Valea Iadului de la Baraj Leșu-Stâna de Vale și pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ/sportiv Dâmbovița Superioară (Schit Dragoslavele-Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, Vălsanul Mijlociu (Brădetu-Baraj Dobrogeanu), Geoagiu Superior (Izvoare până laCheile Rămeț), râul Someșul Cald de la limita zonei de protecție integrală a Parcului Natural Apuseni, până la confluența cu Lacul Beliș, Lacul Urlea din județul Brașov, râul Avrig pe o distanță de 24 km măsurată de la confluența cu râul Olt între coordonatele GPS 45°43'19.8"N 24°20'40.0"E - 45°38'06.4"N 24°28'19.4"E, afluentul Jibrea pe o distanță de 4,5 km aval coordonate GPS 45°38'31.6"N 24°25'42.2"E până la confluența cu râul Avrig, râul Sadu Inferior – amonte lac Ciupariu 45°38'37.1"N 24°05'50.2"E până la confluența cu Valea Pinului 45°36'47.8"N 24°01'22.0"E în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pești, este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release);

c) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse înanexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;
d) coregonul și lipanul, tot timpul anului;
e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv și din 01 octombrie 2020 până pe 31 martie 2021;
g) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;
h) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv;
i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusiv.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

a) reținerea, deținerea și comercializarea rechinului în perioada 15 martie – 15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, în afara acestor perioade este permisă reținerea și comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;
b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;
d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie - 15 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).

(3) Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie -15 iunie inclusiv.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală).

(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1, alin. (1), speciile marine de pești altele decât cele prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiție a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, la propunerea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - INCDM Constanța, cu obligativitatea notificării de către agentul economic a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la fiecare ieșire/intrare în port a ambarcațiunilor.

Art. 7 Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial a scrumbiei de Dunăre se stabilește, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 15 zile, în perioada 19 martie – 02 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 29 martie – 12 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată de 15 de zile, în perioada 09 aprilie – 23 aprilie inclusiv;
d) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 15 de zile, în perioada 20 aprilie – 04 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina,în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 10 aprilie – 19 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei "Delta Dunării".
g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.

CAPITOLUL III - Dispoziții finale

Art.8
– (1) Perioada de prohibiție a pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial a scrumbiei de Dunăre se poate modifica, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, prin ordin comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor.

(2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prin ordin comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor.

Art. 9
(1) Caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1369/2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale.

(2) Se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice de la mal până la izobata de 15 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20' N) până la granița cu Bulgaria (43°44' N).

(3) Se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice pe teritoriul RBDD de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la granița cu Ucraina (45°11' N) până la Cap Midia (44°20' N).

(4) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie - 30 septembrie inclusiv.

(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în perioada 01 iunie - 30 septembrie inclusiv.(6) Prin excepție de la prevederile alin.(3) și (4) la propunerea Guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prin ordin comun al Minisrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii năvoadelor în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în condiții hidrologice nefavorabile.

(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(8) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri și bălți, cu specificarea că se admite pescuitul cu setci.

(9) Pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate și pripoane, mai puțin în zona marină a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10
(1) Capturarea speciilor de pești și a altor viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A și 4 B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale. a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanțe de urgență.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peștilor și ale altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale pe specii ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11 
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate.

(2) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole aflate pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în perioada de prohibiție, se face prin notificarea prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte a reprezentanților Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și ai Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

Art. 12
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare.

Art.13
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Nechita-Adrian OROS
MINISTRUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR
Costel ALEXE

 

Sursa : ANPA
Citeste si ...

Folosim cookies.Trebuie sa stii ca unele dintre ele sunt esentiale pentru functionarea sitului iar altele ne ajuta sa imbunatatim experianta utilizatorului(tracking cookies). Poti alege intre a permite utilizarea lor sau a nu le permite. Daca vei dezactiva cookies nu vei putea beneficia de toate functionalitatile oferite.