Proiect prohibitie pescuit 2021- ANPA
Proiect prohibitie pescuit 2021- ANPA

Prohibitie 2021 - Proiect

Pana la aceasta data, nu s-a emis inca ordinul privind perioadele de prohibitie pe specii  si pe zone dar din informatiile furnizate  de ANPA, privind Proiectul de Ordin, putem observa ca se pastreaza cam aceleasi intervale ca si in anul 2020, cu foarte mici diferente.
UPDATE:
Intre timp, s-a publicat ORDINUL privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2021
Aveti mai jos Proiectul de Ordin asa cum a fost publicat pe situl ANPA.

ORDIN
privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și
refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2021
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. ................... al Agenției Naționale pentru Pescuit și
Acvacultură și Referatul de aprobare nr. ................. al Direcției Biodiversitate din cadrul
Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor;

 Luând în considerare prevederile:
- art. 12 alin.(4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și
acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în
lacul de acumulare Stânca - Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1207/2003;
- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea
Guvernului nr.1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea
Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările
ulterioare, și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului, apelor și pădurilor emit următorul
ordin:

CAPITOLUL I - Zone și perioade de prohibiție

Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și
familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele
piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele
care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie
inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee,
moluște și alte viețuitoare acvatice vii în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar
limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca - Costești, pe o durată de 60 de zile, în
perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești,
crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până
la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.
 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 Nr.
 MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR
 Nr. (4) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee,
moluște și alte viețuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie
frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie
inclusiv.
(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești,
crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu
Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv.
(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești,
crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în Complexul Razim - Sinoe și lacurile litorale, pe
o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.

Art.2 - Pentru lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică, în perioadele de
prohibiție este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecției zonelor de
depunere a icrelor, cu excepția considerentelor de prevenire a calamităților naturale.

Art. 3 - (1) Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:
a) 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel
puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă;
b) râul Mureș în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul
rutier și podul CFR);
c) Râul Mureș, în zona localitatea Chețani- 1600 m ( curbă amonte Chețani câte 800 m amonte și aval
fată de curbă) având coordonatele 46°26'59.11"N, 24.02'27.76"E (mal drept amonte) și 46°27'34.72"N,
24°01'53.54"E (mal drept aval);
d) râul Mureș în zona localității Cristești , în spatele combinatului chimic Azomureș -1400 m de la
țeava de gaz până la 250 m aval podul de inele având coordonatele 46°30'56.64"N, 24°29'44.01"E (mal
drept amonte) și 46°30'35.90"N , 24°28'53.49"E (mal drept aval);
e) râul Mureș în zona localității Gheja, la podul de cale ferată( 500 m aval și amonte de pod) având
coordonatele 46.27'40.16 "N, 24.03'40.43" E (mal drept amonte) și 46°26'07.59"N, 24°03'34.54"E ( mal
drept aval);
f) râul Mureș în zona localității Morești -2900 m de la prag cascadă în aval până la podul de inele
având coordonatele 46°29'17.05"N, 24°26'24.52"E (mal drept amonte) și 46°33'32.15"N, 24°33'40.98"E
(mal drept aval);
g) râul Mureș în zona localității Chinari - 500 m (250 m amonte și aval față de curbă)- "la terenul de
fotbal", având coordonatele 46°36'11.51"N,24°35'29.37"E (mal drept amonte) și 46°36'01.31"N,
24°35'20.75"E (mal drept aval);
h) localitatea Chinari la țeava de gaz- 600m (400 m aval și 200 m amonte față de țeavă), având
coordonatele 46°36'01.64"N,24°35'18.12"E (mal drept amonte) și 46°35'44.11"N, 24°35'08.82"E (mal
drept aval);
i) râul Mureș, în zona Vălenii de Mureș, de la podul pietonal de trecere peste Mureș – 300 m amonte și
200 m aval, având coordonatele 46°53'13.60"N, 24°47'33.23"E și 46°53'07.61"N, 24°47'19.59"E;
j) râul Mureș, în zona Brâncovenești la baraj – 300 m amonte și 200 m aval, având coordonatele
46°51'06.13"N, 24°46'00.82"E și 46°50'50.77"N, 24°45'57.29"E;
k) râul Mureș, în zona Cristești de la canalul de scurgere a fabricii de bere Heineken – 200 m amonte,
având coordonatele 40°29'54.03"N, 24°27'25.36"E și 46°29'55.30"N, 24°27'34.46"E;
l) râul Mureș, în zona Chețani – 1600 m, câte 800 m amonte și aval față de curbă Chețani, având
coordonatele 46°26'59.11"N, 24°02'27.76"E și 46°27'34.72"N, 24°01'53.54"E;
m) Râul Mureș, 150 m amonte și aval de podurile care traversează râul Mureș;n) pârâul Răstolnița, de la gura tunelului de la baraj până la gura de vărsare;
o) râul Crișul Repede zona aval golf Sântion 47°04'45.9"N 21°48'39.2"E până la localitatea Tărian, priza
de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5'17.16"N 21°47'2.01"E;
p) râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4'53.38"N 21°50'16.25"E
și amonte 47°4'47.13"N 21°50'49.84"E de priza de apă Stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;
r) râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.743333, long. 24.389500 - până la 200 m
aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele -lat. 45.736774,
long. 24.375538, pe ambele maluri.
(2) În zonele menționate la alin. (1) se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și
familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii începând cu data
intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie 2021 și în perioada 01 noiembrie 2021
– 15 martie 2022, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.

Art. 4 - Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul
anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadelor de
prohibiție prevăzute la art. 1, alin. 2;
b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la
confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km.: 29-44; 49-58; 64-84, tot
timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea imediată a
tuturor capturilor (catch and release) și a pescuitului comercial, permis numai în perioada 01
decembrie -31 martie, iar în perioada 31 martie – 15 iunie inclusiv se admite doar pescuitul scrumbiei
între km. 57- 58, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.
f) brațul Sfântu Gheorghe de la km 22 - 24, pe o durată de 30 de zile în perioada 15 octombrie – 15
noiembrie;
g) lacul Cuejdel rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;
h) râul Bistrița Aurie de la izvoare până la Pod Rotunda, având coordonatele 47°33'36.4"N,
25°02'37.1"E, tot timpul anului;
i) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităților
Sărata-Colun având coordonatele-lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluența cu cursul
principal al Oltului având coordonatele -lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;
j) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având
coordonatele - lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluența cu cursul principal al Oltului având
coordonatele- lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;
k) albia veche a râului Olt, din dreptul localității Turnu Roșu, având coordonatele: lat. 45.646288,
long. 24.292240 – lat. 45.652728, long. 24.300248, tot timpul anului;
l) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime de 6 km,
tot timpul anului;
m) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot
timpul anului;
n) râul Mureș, tot timpul anului, în zonele:- localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m ( 450 m aval și 250 m amonte față de curbă) având
coordonatele 46°44'18.46"N, 24°42'26.13"E (mal drept amonte) și 46°44'3.13"N , 24°42'15.09."E(mal
drept aval);
- amonte de podul rutier Sălard – 1000 m, având coordonatele 46°56'39.72"N, 25°03'56.34"E(mal drept
amonte) - 46°57'07.08"N, 25°04'09.57 "E(mal drept aval)
- localitatea Gălăoaia- podul Borzia- 600 m (300 m aval și amonte față de pod), având coordonatele
46°58'17.93"N, 24°55'14.39"E (mal drept amonte) și 46°58'14.04"N, 24°55'45.74"E (mal drept aval);
- localitatea Petelea- la “curba” de la Petelea-250m amonte și 450m aval, având coordonatele
46°44'18.46"N, 24°42'26.13"E- 46°44'3.13"N, 24°42'15.09 "E;
- localitateaTg. Mureș baraj priză I - 500 m aval până la canalul de scurgere având coordonatele
46.33'38.26"N, 24.34'02.87"E (mal drept amonte) și 46°33'32.15"N, 24°33'40.98"E (mal drept aval);
- localitatea Târgu Mureș, 300m amonte Baraj Priză I, inclusiv Brațul Mort și pârâul Cotuș – (amonte
baraj până la primul plop de la gura de vărsare a pârâului Cotuș) pe partea stângă a cursului, având
coordonatele 46°33'55.43"N, 24°34'10.90"E(mal drept amonte)- 46°33'39.57"N, 24°34'02.52"E;
- localitatea Târgu Mureș, Baraj Priză I – 500 aval până la canalul de scurgere, având coordonatele
46°33'38.26"N, 24°34'02.87"E - 46°33'32.15"N, 24°33'40.98"E;
- localitatea Tg. Mureș Baraj Priză 2 “Ady”, 600 m aval baraj până la al doilea dig de piatră având
coordonatele 46.32'40.95"N, 24.31'53.15"E (mal drept amonte) și 46°32'27.18"N, 24°31'32.20"E (mal
drept aval);
o) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure – 550 m amonte pod rutier până la gura
de vărsare a pîrâului de evacuare a lacului Bezid având coordonatele 46°25'53.32"N, 24°50'57.17 "E și
46°25'52.13"N, 24°50'29.98"E, tot timpul anului;
p) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure –200 m aval pod de cale ferată având
coordonatele 46°25'59.84"N,24°51'19.34"E și 46°25'58.69"N, 24°51'12.05 "E, tot timpul anului;
q) râul Târnava Mare, în perimetrul orașului Odorheiu Secuiesc, tot timpul anului;
r) pîrâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsare în râul Mureș, tot timpul anului;
s) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
ș) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
t) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;
ț) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
u) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
v) râul Mălăiești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
w) râul Mițești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
x) Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
y) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;
z) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
aa) râul Zeicani de la pîrâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;
bb) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara, tot timpul
anului;
cc) râul Slaști de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;
dd) râul Someșul Mare, 200 m amonte de la barajul priză alimentare cu apă a localității Beclean, tot
timpul anului;
ee) râul Someșul Mare, 200 m aval și amonte de la confluența cu râul Sieu, tot timpul anului;
ff) râul Șieu, 200 m amonte de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul anului;gg) râul Mureș, județul Arad, în zona balastierelor "La Vulpe" și " Del Bono" având coordonatele
46°7'44"N, 21°29'18"E (amonte) și 46°8'9"N, 21°28'12"E (aval), tot timpul anului;
hh) râul Timiș, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier și podul de beton, tot timpul anului;
ii) râul Timiș, localitatea Șag, de la 100 m amonte de podul de cale ferată și până la 100 m aval de
podul rutier, tot timpul anului;
jj) râul Timiș, 300 m aval de pod rutier Albina de pe șoseaua Timișoara-Buziaș, tot timpul anului;
kk) râul Buzău cu afluenții săi, amonte de confluența cu pârâul Dălghiu, tot timpul anului;
ll) pîrâul Dălghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;
mm) brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 20 martie – 18 mai
inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, exceptie
pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în
prezentul ordin;
nn) fluviul Dunărea, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului și
Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 01 martie – 29 aprilie inclusiv și pe o durată de 60 de zile
în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, exceptie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a
aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;
oo) brațul Borcea, zona km 37 - 41 ( Stelnica - Fetești), pe o durată de 60 zile, în perioada 06 aprilie -
04 iunie inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv;
pp) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", inclusiv
zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului;
qq) zona bazinului Dunărica ( braț Smârda) de la confluența cu brațul Ara (X=581892,421,
Y=269290,926) până la Vama nouă (X=579526,105, Y=268507,768), tot timpul anului ;
rr) zona Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:
Coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A:
257164; 788456 și respectiv 256493; 788501
257052; 787992 256509; 788802
259130; 788415 256202; 788814
259167; 788447 256190; 788515
Coordonate în Stereo 70 Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine
(în partea vestică, linia țărmului)
260634; 788334
260642; 800173
254039; 800173
255143; 788425
Coordonatele geografice ( în ETRS89 ) sunt după cum urmează:
Sectoarele zonei A:
43°45'25,394"; 28°34'49,673" și respectiv: 43°45'03,625"; 28°34'50,360"
43°45'22,434"; 28°34'28,744" 43°45'03,712"; 28°35'03,824"
43°46'29,049"; 28°34'51,717" 43°44'53,764"; 28°35'03,754"
43°46'30,200"; 28°34'53,219" 43°44'53,803"; 28°34'50,388"
Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia
țărmului)
43°47'17,817"; 28°34'51,065"
43°47'00,814"; 28°43'39,704"
43°43'27,240"; 28°43'26,172"43°44'20,064"; 28°34'44,310"
și a cărei limită dinspre larg este balizată, tot timpul anului;
ss) interiorul bazinului portuar Mangalia, de la DJ 391B (43°48 N, 28° 31'E) pănă la podul metalic
pentru cale ferată (43°48 N, 28° 32'E), tot timpul anului;
șș) Râul Șușița Verde 25 km de la izvoare până la sat Vaidei, tot timpul anului;
tt) râul Avrig parte superioară – amonte Poiana Neamțului, coordonate 45°38'06.1"N 24°28'19.5"E –
până la Izvoare, tot timpul anului ;
țț) râul Jibrea afluent drept al Avrigului – amonte Captarea Marsa, coordonate GPS 45°38'31.0"N
24°25'41.7"E – până la Izvoare, tot timpul anului;
uu) lac montan Iezerul Mare, tot timpul anului;
vv) lac montan Iezerul Mic, tot timpul anului;
ww) Valea Stezii superioară – afluent Pila Moale 45°40'34.6"N 23°59'22.4"E - până la izvoare, tot
timpul anului;
xx) Sebeșu de Sus , valea Moașei superioară 45°36'50.4"N 24°24'11.3"E - până la izvoare, tot timpul
anului;
yy) râul Mare Cibin – afluentul Beșineu de la Pod Niculești 45°39'13.9"N 23°50'27.9"E – până la izvoare,
tot timpul anului ;
zz) râul Mic Cibin – afluenți Foltea, Rudarilor, Comenzi - de la confluența cu Râul Mic Cibin până la
izvoare, tot timpul anului;
aaa) râul Vâlsan de la Baraj Dobrogeanu (Vâlsan) până la pod Robaia, având coordonatele 45°24'47.6"N
24°42'28.4"E - 45°13'04.4"N 24°46'42.7"E, tot timpul anului.

Art. 5- (1) În zonele și perioadele menționate la art. 3 și art. 4 sunt interzise:
a) pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee,
moluște și alte viețuitoare acvatice vii;
b) lucrări în zona malurilor, taluzelor și albiei minore, care împiedică migrarea, reproducerea sau pun
în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și
recoltarea plantelor, arborilor și arbuștilor, extragerea de nămol, nisip și pietriș;
(2) Prin excepție, activitățile prevăzute alin. (1) nu sunt interzise în următoarele situații:
a) când pescuitul se desfășoară în scop științific;
b) din considerente de prevenire a calamităților naturale.
(3) Asociațiile de pescari recreativi/sportivi au obligația să marcheze pe teren, cu semne vizibile
hotarele zonelor de protecție și ale zonelor de refacere biologică.

CAPITOLUL II - Specii și perioade de prohibiție

Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor
viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:
a) știuca, în perioada 01 februarie 2021 – 15 martie 2021 inclusiv și în perioada 01 februarie 2022-15
martie 2022, fără a aduce atingere prevederilor art.1;
b) șalăul și bibanul, în perioada 28 martie – 07 iunie inclusiv;
c) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca
(Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Sander volgense), aspretele
(Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca
răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius
carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;
d) coregonul și lipanul, tot timpul anului;
e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, în perioada 01 ianuarie 2021 – 31 martie
2021 și în perioada 01 octombrie 2021 - 31 martie 2022;
g) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;
h) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până 15 iunie
inclusiv și în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv;
i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31
august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) reținerea, deținerea și comercializarea rechinului în perioada 15 martie – 15 aprilie inclusiv și în
perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv; în afara acestor perioade sunt permise reținerea și
comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;
b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;
d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie - 15 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini
inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).
(3) Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie -15 iunie inclusiv.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau
mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe
timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală).
(5) Pentru specia calcan, numărul maxim de zile de pescuit este de 180 de zile pe an.
(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1, alin. (1), speciile marine de pești altele decât cele
prevăzute la alineatele (2) și (3), sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
(7) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în
perioada de prohibiție a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agenția Națională
pentru Pescuit și Acvacultură, la propunerea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină
„Grigore Antipa” - INCDM Constanța, cu obligativitatea notificării de către operatorul economic a
Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la fiecare ieșire/intrare din/ în port a
ambarcațiunilor.
(8) În mod special, în râul Someșul Cald de la limita zonei de protecție integrală a Parcului Natural
Apuseni, până la confluența cu Lacul Beliș, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Râul Târgului
Superior (afluenții care confluează în lacul Râușor), respectiv Cuca, Bătrâna, Râușorul, Râul Târgului
amonte de Lacul Râușor, Râul Doamnei Superior de la izvoare – baraj Baciu, Lacul Urlea din județul
Brașov, Pârâul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu Râul Mureș, Bistrița Aurie de la Pod
Rotunda 47°33'36.4"N 25°02'37.1"E până la confluența cu pârâul Țibău 47°34'30.7"N 25°04'36.1"E și de
Pod Gândacu 47°33'01.7"N 25°09'36.1"E până la pod rutier Botoș 47°31'21.8"N 25°12'28.6"E, pârâul
Țibău de la izvoare până la confluența cu Bistrița Aurie, râul Avrig de la confluența cu râul Olt până la
Poiana Neamțului între coordonatele GPS 45°43'19.8"N 24°20'40.0"E - 45°38'06.4"N 24°28'19.4"E și aval
Captarea Marsa coordonate GPS 45°38'31.6"N 24°25'42.2"E, râul Sadu Inferior – amonte lac Ciupariu
45°38'37.1"N 24°05'50.2"E până la confluența cu Valea Pinului 45°36'47.8"N 24°01'22.0"E, BistraArdealului de la canton silvic Bucova până la confluența cu râul Rusca din localitatea Voislova, râul
Bistra Ardealului Mijlociu, râil Pogăniș (35km), de la Cadar Duboz, până la Ulciuc, județul Timiș, Râul
Someșul Mare Inferior, limite podul Cârțivav coordonate GPS– 47°26'22"N 24°53'27"E, până la Podul
Anieșului coordonate GPS 47°24'46"N 24°46'09"E, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul
recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pești este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch
& release);
(9) În mod special, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Dâmbovița Superioară (Schit
Dragoslavele-Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, pârâul Cârlibaba, de la izvoare până la confluența cu
râul Bistrița Aurie 47°34'15.1"N 25°07'40.6"E, râul Bistrița Aurie de la confluența cu pârâul Țibău
47°34'30.7"N 25°04'36.1"E pînă la pod Gândacu 47°33'01.7"N 25°09'36.1"E și de la pod Rutier Botoș
47°31'21.8"N 25°12'28.6"E până la confluența cu pârâul Puciosu 47°26'30.0"N 25°18'15.9"E, pe Valea
Iadului între Baraj Leșu – Pod 46°51'17.1"N 22°40'01.8"E și baraj Munteni – confluență cu Crișul
Repede, Sebeșul de Sus – aval Sebeșul de Sus (Valea Moașei) de la 45°36'50.4"N 24°24'11.3"E –
confluența cu Râul Olt, Sebeșul de Jos – Izvoare Confluența cu Sebeșul de Sus, următoarele zone de la
izvoare până la confluența cu râul Olt, respectiv, Valea Strâmbii, Valea Rindibobului, Valea Lotrioarei
și râul Vadului, Pârâul Tălmăcel de la izvoare la confluența cu râul Cibin, râul Mare și râul Mic Cibin de
la izvoare până la confluența cu Lac Gura Râului, râul Valea Stezii de la izvoare până la confluența cu
râul Cibin, râul Sadu Inferior aval Lac Ciupariu – confluența cu râul Cibin, râul Măgura Cisnădiei de la
izvoare la confluența cu râul Cibin și râul montan sadu II (Ciupariu), râul Dobra – Bucunici confluența
cu râul Sebeș, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv este permis
numai cu reținerea a maximum trei exemplare pe zi, măsurând peste 25 cm lungime individuală.
9. În râul Someșul Rece, de la izvoare până la confluența cu lacul de acumulare Gilău, în lacurile de
acumulare din zona de munte a județului Cluj: Floroiu, Beliș-Fântânele, Tarnița, Someșul Cald, Gilău,
în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv este permis fără reținerea speciei clean
până la data de 10 august 2021.

Art. 7- Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al scrumbiei de Dunăre se
stabilește, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată
de 10 zile, în perioada 05 aprilie - 14 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o
durată de 15 zile, în perioada 09 aprilie – 23 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată
de 15 de zile, în perioada 19 aprilie – 03 mai inclusiv;
d) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv
brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 15 de zile, în perioada 29 aprilie – 13 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe
o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de
o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina,în fața brațului Chilia, lățimea
coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor
teritoriale române;
f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se
admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada
9 aprilie – 18 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru
aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei "Delta Dunării".g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac, cosaș)
se pot reține în vederea valorificării.

CAPITOLUL III - Dispoziții finale

Art.8 – (1) Perioada de prohibiție a pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al
scrumbiei de Dunăre se poate modifica, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea
președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură sau la propunerea guvernatorului
Administrația Biosferei „Delta Dunării”, după caz, prin ordin comun al Ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și al Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor.
(2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții hidrologice
nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prin
ordin comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor.

Art. 9 - (1) Caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit
comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1369/2018
privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și
metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale.
(2) Se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice de la mal până la izobata de 15 m, pe
toată lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20' N) până la granița cu Bulgaria (43°44' N).
(3) Se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta
Dunării" de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la granița cu Ucraina
(45°11' N) până la Cap Midia (44°20' N).
(4) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim-
Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(5) Se interzice folosirea năvoadelor în perimetrul Deltei Dunării, cu exceptia complexului lagunar
Razim-Sinoe, când nivelul/cota Dunării la Tulcea este sub 100 cm.
(6) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe
teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în perioada 01 iunie - 30 septembrie inclusiv, cu
excepția setcilor compuse având latura ochiului plasei de a =70/100 mm, 2a =140/200 mm.
(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe și în celelalte
lacuri litorale, tot timpul anului.
(8) Pentru Golful Musura și Meleaua Sfântu Gheorghe, zone care cuprind habitate piscicole cu specii de
apă dulce, se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri și bălți, cu specificarea că se
admite pescuitul cu setci, vintire și taliene.
(9) Pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă tip
paragate și pripoane, mai puțin în zona marină a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu respectarea
prevederilor legale.

Art. 10 - (1) Capturarea speciilor de pești și a altor viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A și 4
B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit
respectivei ordonanțe de urgență.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peștilor și ale altor
viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11
- (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate
în ariile naturale protejate.
(2) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole aflate pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta
Dunării”, în perioada de prohibiție, se face prin notificarea prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte a
reprezentanților Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și ai Administrației Rezervației
Biosferei "Delta Dunării".

Art. 12- Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 82/1993
privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul MADR/MMAP nr. 43/310/2020 privind
stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi
refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020, publicat în Monitorul oficial al României,
Partea I nr. 179 din 04 martie 2020, se abrogă

Art.14 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
                  Nechita – Adrian OROS

 MINISTRUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR
                  Mircea FECHET

Citeste si ...

Folosim cookies.Trebuie sa stii ca unele dintre ele sunt esentiale pentru functionarea sitului iar altele ne ajuta sa imbunatatim experianta utilizatorului(tracking cookies). Poti alege intre a permite utilizarea lor sau a nu le permite. Daca vei dezactiva cookies nu vei putea beneficia de toate functionalitatile oferite.