Featured

ORDIN nr. 43/310/2020 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.516/2020 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 116.309/2020 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, luând în considerare prevederile: – art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;– art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului, apelor și pădurilor emit următorul ordin:Capitolul I Zone și perioade de prohibițieArticolul 1(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie-2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie-2 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.(2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca-Costești, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie-2 iunie inclusiv.(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie-2 iunie inclusiv. (4) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie-2 iunie inclusiv.(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie-2 iunie inclusiv.(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în Complexul Razim-Sinoe și lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie-2 iunie inclusiv.Articolul 2Pentru lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică, în perioadele de prohibiție este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecției zonelor de depunere a icrelor, cu excepția considerentelor de prevenire a calamităților naturale.Articolul 3(1) Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:a) 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă;b) râul Mureș în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul rutier și podul CFR);c) râul Mureș în zona localitatea Chețani - 1.600 m (curbă amonte Chețani câte 800 m amonte și aval fată de curbă) având coordonatele 46°26’59.11“N, 24.02’27.76“E (mal drept amonte) și 46°27’34.72“N, 24°01’53.54“E (mal drept aval);d) râul Mureș în zona localității Cristești, în spatele combinatului chimic Azomureș - 1.400 m de la țeava de gaz până la 250 m aval podul de inele având coordonatele 46°30’56.64“N, 24°29’44.01“E (mal drept amonte) și 46°30’35.90“N , 24°28’53.49“E (mal drept aval);e) râul Mureș în zona localității Gheja, la podul de cale ferată (500 m aval și amonte de pod) având coordonatele 46.27’40.16“N, 24.03’40.43“E (mal drept amonte) și 46°26’07.59“N, 24°03’34.54“E (mal drept aval);f) râul Mureș în zona localității Morești - 2.900 m de la prag cascadă în aval până la podul de inele având coordonatele 46°29’17.05“N, 24°26’24.52“E (mal drept amonte) și 46°33’32.15“N, 24°33’40.98“E (mal drept aval);g) râul Mureș în zona localității Chinari - 500 m (250 m amonte și aval față de curbă) „la terenul de fotbal“, având coordonatele 46°36’11.51“N, 24°35’29.37“E (mal drept amonte) și 46°36’01.31“N, 24°35’20.75“E (mal drept aval); h) râul Mureș în zona Vălenii de Mureș, de la podul pietonal de trecere peste Mureș - 300 m amonte și 200 m aval, având coordonatele 46°53’13.60“N, 24°47’33.23“E și 46°53’07.61“N, 24°47’19.59“E;i) râul Mureș în zona Brâncovenești la baraj - 300 m amonte și 200 m aval, având coordonatele 46°51’06.13“N, 24°46’00.82“E și 46°50’50.77“N, 24°45’57.29“E;j) râul Mureș în zona Cristești de la canalul de scurgere a fabricii de bere Heineken - 200 m amonte, având coordonatele 40°29’54.03“N, 24°27’25.36“E și 46°29’55.30“N, 24°27’34.46“E;k) râul Mureș în zona Chețani - 1.600 m, câte 800 m amonte și aval față de curba Chețani, având coordonatele 46°26’59.11“N, 24°02’27.76“E și 46°27’34.72“N, 24°01’53.54“E;l) râul Mureș, 150 m amonte și aval de podurile care traversează râul Mureș; m) pârâul Răstolnița, de la gura tunelului de la baraj până la gura de vărsare;n) râul Crișul Repede zona aval golf Sântion 47°04’45.9“N 21°48’39.2“E până la localitatea Tărian, priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5’17.16“N 21°47’2.01“E; o) râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4’53.38“N 21°50’16.25“E și amonte 47°4’47.13“N 21°50’49.84“E de priza de apă Stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;p) râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.743333, long. 24.389500 - până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele - lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.(2) În zonele menționate la alin. (1) se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie și în perioada 1 noiembrie 2020-15 martie 2021, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.Articolul 4Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:a) râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadelor de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (2);b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului; d) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km: 29-44; 49-58; 64-84, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor (catch and release) și a pescuitului comercial, permis numai în perioada 1 decembrie-31 martie, iar în perioada 31 martie-15 iunie inclusiv se admite doar pescuitul scrumbiei între km 57-58, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;f) brațul Sfântu Gheorghe de la km 22-24, pe o durată de 30 de zile în perioada 15 octombrie-15 noiembrie; g) lacul Cuejdel, rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;h) pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;i) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităților Sărata-Colun având coordonatele - lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele -lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;j) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele - lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;k) albia veche a râului Olt, din dreptul localității Turnu Roșu, având coordonatele: lat. 45.646288, long. 24.292240 - lat. 45.652728, long. 24.300248, tot timpul anului;l) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;m) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;n) râul Mureș, tot timpul anului, în zonele:– localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m (450 m aval și 250 m amonte față de curbă) având coordonatele 46°44’18.46“N, 24°42’26.13“E (mal drept amonte) și 46°44’3.13“N , 24°42’15.09.“E (mal drept aval); – localitatea Chinari la țeava de gaz - 600 m (400 m aval și 200 m amonte față de țeavă), având coordonatele 46°36’01.64“N, 24°35’18.12“E (mal drept amonte) și 46°35’44.11“N, 24°35’08.82“E (mal drept aval); – aval de podul rutier Sălard - 1.000 m, având coordonatele 46°56’39.72“N, 25°03’56.34“E (mal drept amonte)- 46°57’07.08“N, 25°04’09.57“E (mal drept aval);– localitatea Gălăoaia - podul Borzia - 600 m (300 m aval și amonte față de pod), având coordonatele 46°58’17.93“N, 24°55’14.39“E (mal drept amonte) și 46°58’14.04“N, 24°55’45.74“E (mal drept aval); – localitatea Petelea - la „curba“ de la Petelea - 250 m amonte și 450 m aval, având coordonatele 46°44’18.46“N, 24°42’26.13“E-46°44’3.13“N, 24°42’15.09“E;– localitatea Târgu Mureș baraj priză I - 500 m aval până la canalul de scurgere având coordonatele 46.33’38.26“N, 24.34’02.87“E (mal drept amonte) și 46°33’32.15“N, 24°33’40.98“E (mal drept aval); – localitatea Târgu Mureș, 300 m amonte baraj priză I, inclusiv Brațul Mort și pârâul Cotuș (amonte baraj până la primul plop de la gura de vărsare a pârâului Cotuș) pe partea stângă a cursului, având coordonatele 46°33’55.43“N, 24°34’10.90“E (mal drept amonte)-46°33’39.57“N, 24°34’02.52“E;– localitatea Târgu Mureș, baraj priză I - 500 aval până la canalul de scurgere, având coordonatele 46°33’38.26“N, 24°34’02.87“E-46°33’32.15“N, 24°33’40.98“E;– localitatea Târgu Mureș baraj Ady, 600 m aval baraj până la al doilea dig de piatră având coordonatele 46.32’40.95“N, 24.31’53.15“E (mal drept amonte) și 46°32’27.18“N, 24°31’32.20“E (mal drept aval);o) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure - 550 m amonte pod rutier până la gura de vărsare a pârâului de evacuare a lacului Bezid având coordonatele 46°25’53.32“N, 24°50’57.17“E și 46°25’52.13“N, 24°50’29.98“E, tot timpul anului;p) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure - 200 m aval pod de cale ferată având coordonatele 46°25’59.84“N, 24°51’19.34“E și 46°25’58.69“N, 24°51’12.05“E, tot timpul anului;q) râul Târnava Mare, în perimetrul orașului Odorheiu Secuiesc, tot timpul anului;r) pârâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsare în râul Mureș, tot timpul anului; s) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului; ș) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;t) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;ț) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;u) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;v) râul Mălăiești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;w) râul Mițești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;x) râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;y) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;z) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;aa) râul Zeicani de la pârâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;bb) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;cc) râul Slaști de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;dd) râul Someșul Mare, 200 m amonte de la barajul priză alimentare cu apă a localității Beclean, tot timpul anului;ee) râul Someșul Mare, 200 m aval și amonte de la confluența cu râul Șieu, tot timpul anului;ff) râul Șieu, 200 m amonte de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul anului;gg) râul Mureș, județul Arad, în zona balastierelor „La Vulpe“ și „Del Bono“, având coordonatele 46°7’44“N, 21°29’18“E (amonte) și 46°8’9“N, 21°28’12“E (aval), tot timpul anului;hh) râul Timiș, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier și podul de beton, tot timpul anului;ii) râul Timiș, localitatea Șag, de la 100 m amonte de podul de cale ferată și până la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;jj) râul Timiș, 300 m aval de pod rutier Albina de pe șoseaua Timișoara-Buziaș, tot timpul anului;kk) râul Buzău cu afluenții săi, amonte de confluența cu pârâul Dălghiu, tot timpul anului;ll) pârâul Dălghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;mm) brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;nn) fluviul Dunărea, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului și Pluton) pe o durată de 60 de zile în perioada 1 martie-29 aprilie inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;oo) brațul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Fetești), pe o durată de 60 de zile în perioada 1 aprilie-29 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv; pp) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului;qq) zona bazinului Dunărica (braț Smârda) de la confluența cu brațul Ara (X = 581892,421, Y = 269290,926) până la Vama nouă (X = 579526,105, Y = 268507,768), tot timpul anului;rr) zona Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele: – coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A:
257164; 788456 și, respectiv, 256493; 788501
257052; 787992 256509; 788802
259130; 788415 256202; 788814
259167; 788447 256190; 788515
– coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului):260634; 788334260642; 800173254039; 800173255143; 788425– coordonatele geografice (în ETRS89) sunt după cum urmează:sectoarele zonei A:
43°45’25,394“; 28°34’49,673“ și, respectiv, 43°45’03,625“; 28°34’50,360“
43°45’22,434“; 28°34’28,744“ 43°45’03,712“; 28°35’03,824“
43°46’29,049“; 28°34’51,717“ 43°44’53,764“; 28°35’03,754“
43°46’30,200“; 28°34’53,219“ 43°44’53,803“; 28°34’50,388“
sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului):43°47’17,817“; 28°34’51,065“43°47’00,814“; 28°43’39,704“43°43’27,240“; 28°43’26,172“43°44’20,064“; 28°34’44,310“și a cărei limită dinspre larg este balizată, tot timpul anului;ss) interiorul bazinului portuar Mangalia, de la DJ 391B (43°48 N, 28° 31’E) până la podul metalic pentru cale ferată (43°48 N, 28° 32’E), tot timpul anului;șș) râul Șușița Verde 25 km de la izvoare până la satul Vaidei, tot timpul anului;tt) râul Avrig parte superioară pe o distanță de 4 km măsurată de la izvoare, cuprinsă între coordonatele GPS 45°36’23.4“N 24°28’29.1“E - 45°38’06.1“N 24°28’19.5“E, tot timpul anului;țț) râul Jibrea, afluent drept al Avrigului, pe o distanță de 5,5 km măsurată de la izvoare, cuprinsă între coordonatele GPS 45°36’23.2“N 24°25’17.9“E - GPS 45°38’31.0“N 24°25’41.7“E, tot timpul anului;uu) lac montan Iezerul Mare, tot timpul anului;vv) lac montan Iezerul Mic, tot timpul anului;ww) Valea Stezii superioară - afluent Pila Moale 45°40’34.6“N 23°59’22.4“E - până la izvoare, tot timpul anului;xx) Sebeșu de Sus, valea Moașei superioară 45°36’50.4“N 24°24’11.3“E - până la izvoare, tot timpul anului;yy) râul Mare Cibin - afluentul Beșineu de la pod Niculești 45°39’13.9“N 23°50’27.9“E - până la izvoare, tot timpul anului;zz) râul Mic Cibin - afluenți Foltea, Rudarilor, Comenzi - de la confluența cu râul Mic Cibin până la izvoare, tot timpul anului;aaa) râul Vâlsan de la baraj Dobrogeanu (Vâlsan) până la pod Robaia, având coordonatele 45°24’47.6“N 24°42’28.4“E - 45°13’04.4“N 24°46’42.7“E.Articolul 5(1) În zonele și perioadele menționate la art. 3 și 4 sunt interzise:a) pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii;b) lucrări în zona malurilor, taluzelor și albiei minore, care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, arborilor și arbuștilor, extragerea de nămol, nisip și pietriș.(2) Prin excepție, activitățile prevăzute alin. (1) nu sunt interzise în următoarele situații:a) când pescuitul se desfășoară în scop științific;b) din considerente de prevenire a calamităților naturale.(3) Asociațiile de pescari recreativi/sportivi au obligația să marcheze pe teren cu semne vizibile hotarele zonelor de protecție și ale zonelor de refacere biologică. Capitolul II Specii și perioade de prohibițieArticolul 6(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează: a) știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie 2020 inclusiv și de la data de 1 februarie 2021 până la data de 15 martie 2021, fără a aduce atingere prevederilor art. 1;b) șalăul și bibanul, în perioada 23 martie-2 iunie inclusiv; c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Sander volgense), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;d) coregonul și lipanul, tot timpul anului;e) păstrăvul de mare, tot timpul anului; f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv și din 1 octombrie 2020 până pe 31 martie 2021; g) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;h) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie-31 decembrie inclusiv;i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august inclusiv. (2) În apele Mării Negre se interzic:a) reținerea, deținerea și comercializarea rechinului în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie-30 noiembrie inclusiv; în afara acestor perioade sunt permise reținerea și comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental; b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului; c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).(3) Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie-15 iunie inclusiv. (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală). (5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (1), speciile marine de pești, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și (3), sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea beam-traulului în perioada de prohibiție a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, la propunerea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ - INCDM Constanța, cu obligativitatea notificării de către operatorul economic a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la fiecare ieșire/intrare din/în port a ambarcațiunilor. (7) În râul Someșul Cald de la limita zonei de protecție integrală a Parcului Natural Apuseni până la confluența cu lacul Beliș, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Râul Târgului Superior (afluenții care confluează în lacul Râușor), respectiv Cuca, Bătrâna, Râușorul, Râul Târgului amonte de lacul Râușor, Râul Doamnei Superior de la izvoare - baraj Baciu, lacul Urlea din județul Brașov, pârâul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, Bistrița Aurie de la pod Rotunda 47°33’36.4“N 25°02’37.1“E până la confluența cu pârâul Țibău 47°34’30.7“N 25°04’36.1“E și de la pod Gândacu 47°33’01.7“N 25°09’36.1“E până la pod rutier Botoș 47°31’21.8“N 25°12’28.6“E, pârâul Țibău de la izvoare până la confluența cu Bistrița Aurie, râul Avrig pe o distanță de 24 km măsurată de la confluența cu râul Olt între coordonatele GPS 45°43’19.8“N 24°20’40.0“E - 45°38’06.4“N 24°28’19.4“E, afluentul Jibrea pe o distanță de 4,5 km aval coordonate GPS 45°38’31.6“N 24°25’42.2“E până la confluența cu râul Avrig, râul Sadu Inferior - amonte lac Ciupariu 45°38’37.1“N 24°05’50.2“E până la confluența cu Valea Pinului 45°36’47.8“N 24°01’22.0“E, Bistrița Ardealului de la canton silvic Bucova până la confluența cu râul Rusca din localitatea Voislova, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pești este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch release).(8) În mod special, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Dâmbovița Superioară (Schit Dragoslavele-Baraj Pecineagu), lac Pecineagu, pârâul Cârlibaba, de la izvoare până la confluența cu râul Bistrița Aurie 47°34’15.1“N 25°07’40.6“E, râul Bistrița Aurie de la confluența cu pârâul Țibău 47°34’30.7“N 25°04’36.1“E până la pod Gândacu 47°33’01.7“N 25°09’36.1“E și de la pod Rutier Botoș 47°31’21.8“N 25°12’28.6“E până la confluența cu pârâul Puciosu 47°26’30.0“N 25°18’15.9“E, pe Valea Iadului între baraj Leșu - pod 46°51’17.1“N 22°40’01.8“E și baraj Munteni - confluență cu Crișul Repede, Sebeșul de Sus - aval Sebeșul de Sus (Valea Moașei) de la 45°36’50.4“N 24°24’11.3“E - confluența cu râul Olt, Sebeșul de Jos - izvoare confluența cu Sebeșul de Sus, următoarele zone de la izvoare până la confluența cu râul Olt, respectiv Valea Strâmbii, Valea Rindibobului, Valea Lotrioarei și râul Vadului, Pârâul Tălmăcel de la izvoare la confluența cu râul Cibin, râul Mare și râul Mic Cibin de la izvoare până la confluența cu lac Gura Râului, râul Valea Stezii de la izvoare până la confluența cu râul Cibin, râul Sadu Inferior aval lac Ciupariu - confluența cu râul Cibin, râul Măgura Cisnădiei de la izvoare la confluența cu râul Cibin și râul montan Sadu II (Ciupariu), râul Dobra - Bucunici confluența cu râul Sebeș, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv este permis numai cu reținerea a maximum trei exemplare pe zi, măsurând peste 25 cm lungime individuală.Articolul 7Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al scrumbiei de Dunăre se stabilește pe sectoare astfel:a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 24 martie-2 aprilie inclusiv; b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 29 martie-12 aprilie inclusiv; c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5, pe o durată de 15 de zile, în perioada 9 aprilie-23 aprilie inclusiv;d) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 15 zile, în perioada 20 aprilie-4 mai inclusiv;e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci, în perioada 9 aprilie-18 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Rezervației Biosferei „Delta Dunării“;g) în sezonul de pescuit al scrumbiei, capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.Capitolul III Dispoziții finaleArticolul 8(1) Perioada de prohibiție a pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al scrumbiei de Dunăre se poate modifica, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură sau la propunerea guvernatorului Administrației Biosferei „Delta Dunării“, după caz, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor. (2) Pentru golful Musura, perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor.Articolul 9(1) Caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale.(2) Se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice de la mal până la izobata de 15 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20’ N) până la granița cu Bulgaria (43°44’ N).(3) Se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la granița cu Ucraina (45°11’ N) până la Cap Midia (44°20’ N).(4) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.(5) Se interzice folosirea năvoadelor în perimetrul Deltei Dunării, cu excepția complexului lagunar Razim-Sinoe, când nivelul/cota Dunării la Tulcea este sub 100 cm.(6) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, în perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv, cu excepția setcilor compuse având latura ochiului plasei de a = 70/100 mm, 2a = 140/200 mm.(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.(8) Pentru golful Musura și meleaua Sfântu Gheorghe, zone care cuprind habitate piscicole cu specii de apă dulce, se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri și bălți, cu specificarea că se admite pescuitul cu setci, vintire și taliene.(9) Pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ este permis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate și pripoane, mai puțin în zona marină a Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, cu respectarea prevederilor legale.Articolul 10(1) Capturarea speciilor de pești și a altor viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A și 4 B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanțe de urgență.(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peștilor și ale altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic. Articolul 11(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate. (2) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole aflate pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, în perioada de prohibiție, se face prin notificarea prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte a reprezentanților Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și ai Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“. Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare.Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe

Citeste si ...

Folosim cookies.Trebuie sa stii ca unele dintre ele sunt esentiale pentru functionarea sitului iar altele ne ajuta sa imbunatatim experianta utilizatorului(tracking cookies). Poti alege intre a permite utilizarea lor sau a nu le permite. Daca vei dezactiva cookies nu vei putea beneficia de toate functionalitatile oferite.