Featured

ORDIN privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017

 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr.......

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Nr..........

ORDIN

privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de

protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017

Având în vedere Referatul de aprobare nr. .........al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. ............al Direcţiei Biodiversitate din cadrul
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
Luând în considerare prevederile:
- art. 12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi
modificările ulterioare;
- art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi
în lacul de acumulare Stânca - Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1207/2003;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit
următorul ordin:

CAPITOLUL I - Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv
şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în
habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv,
iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în
perioada 01 aprilie – 15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti,
crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent
sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca - Costeşti, pe o durată de 60
de zile, în perioada 01 aprilie – 30 mai inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de
peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării - Meleaua Sfântu
Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.
Art. 2 - În Complexul Razim - Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru
pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare
acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.
Art. 3- Se declară zone de protecție la iernat pentru resursele acvatice vii:
- 500 m amonte și aval pe axul albiei minore, în zona podurilor, peste cursurile de apă care au
cel puțin un punct de sprijin în albia cursului de apă;- râul Mureș în zona localității Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul
rutier și podul CFR) precum și în zona balastierelor "La Vulpe" și " Del Bono";
- râul Mureș de la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, aval, până la barajul din localitatea
Reghin;
- râul Mureș prag beton Brâncovenești, amonte, până la balastiera "Haneș";
- râul Mureș în zona termocentralei Iernut având coordonatele 46.28'12,86"N, 24.11'9,42" E;
- râul Mureș în zona localității Iernut având coordonatele 46.27'14,47 "N, 24.14'49,41" E;
- râul Mureș în zona localității Gheja având coordonatele 46.27'15,76 "N, 24.3'38,25" E;
- râul Crișul Repede, localitatea Tarian, 1000 m aval de barajul Tarian;
- râul Crișul Repede, localitatea Sântandrei, 500 m aval și amonte de balastiera Sântion;
În aceste zone se interzice pescuitul în perioada 01 ianuarie - 15 martie fără a aduce atingere
perioadei de prohibiţie instituite la art.1.
Art. 4- Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii
următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot
timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei
de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi
până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 şi
confluența cu canalul Uzlina, tot timpul anului;
f) lacul Cuejdel rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;
g) pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;
h) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona
localităților Sărata-Colun având coordonatele (lat. 45.768266, long. 24.490176) până la
confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele (lat. 45.772138, long. 24.486772),
tot timpul anului;
i) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având
coordonatele ( lat. 45.746467, long. 24.383083) până la confluența cu cursul principal al Oltului
având coordonatele (lat. 45.739114, long. 24.376745), tot timpul anului;
j) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime
de 6 km, tot timpul anului;
k) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9
km, tot timpul anului;
l) râul Mureș în zonele:
- curba de la Petelea, având coordonatele 46.44'.7,71"N, 24.42'27,72"E;
- țeava Glodeni, având coordonatele 46.39'23,12"N, 24.37'30, 31"E;
- Chinari, având coordonatele 46,36'3,18" N, 24.35'30,26" E;
- Chinari la țeavă, având coordonatele 46.35'50,40" N, 24.35'11,33"E;
-Tg. Mureș amonte baraj priză, având coordonatele 46.33'45,49"N, 24.34'4,41"E;
- Tg. Mureș baraj Ady, având coordonatele 46.32'37,87"N, 24.31'55,30"E;
- Morești, "Sub pădure", având coordonatele 46.29'46,72"N, 24.27'5,34"E;
-Chețani, având coordonatele 46,27'19, 43"N, 24.1'5,85"E, tot timpul anului.
m) pârâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcadaga până la vărsare în râul Mureș, tot
timpul anului;
n) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
o) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;p) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;
r) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
s) răul Valea Luncani de la izvoare până la confluența cu râul Ștei, tot timpul anului;
ș) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
t) Râul Mare inferior de la lacul Ostrov până la lacul Hațeg, tot timpul anului;
ț) râul Mălăiești, de la izvoare până la confluența cu râul Ștei, tot timpul anului;
u) râul Mitrești, de la izvoare până la confluența cu râul Ștei, tot timpul anului;
v) Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștei, tot timpul anului;
x) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;
z) râul Voievodul de la izvoare până la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;
a*) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
b*) râul Zeicani de la pîrîul Aninei până la pârâul Hațegel, tot timpul anului;
c*) râul Cerna Superioară de la izvoare până la lacul Cinciș, tot timpul anului;
d*) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
e*) râul Bătrâna de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;
f*) râul Streiul Mijlociu de la confluența cu pârâul Crivadia până la confluența cu râul Barbat, tot
timpul anului;
g*) râul Zlasti de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;
h*) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
i*) râul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;
j*) râul Tisa 300 m aval de localitatea Teceul Mic până la 500 m amonte de stâlpul de frontieră
nr. 258, tot timpul anului;
k*) râul Someș, localitatea Tămaia, 300 m amonte de bacul plutitor (zona "La horincie"), tot
timpul anului;
l*) râul Lăpuș, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;
m*) râul Someșul Mare, 100 m aval și 100 m amonte de barajul priză alimentare cu apă a
localității Beclean, tot timpul anului;
n*) râul Șieu, 100 m amonte și 100m aval de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul
anului;
o*) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie - 13
mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a
aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin.(1);
p*) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi
Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie - 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de
zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de
prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
r*) pe braţul Borcea, zona km 37 - 41 ( Stelnica - Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15
martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie
inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
s*) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării",
tot timpul anului;
ș*) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:
I.coordonate în Stereo 70
sectoarele zonei A:
257164; 788456 și respectiv 256493; 788501
257052; 787992
256509; 788802
259130; 788415
256202; 788814
259167; 788447
256190; 788515Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică,
linia țărmului)
260634; 788334
260642; 800173
254039; 800173
255143; 788425
Coordonatele geografice ale celor două zone (în ETRS89) sunt după cum urmează:
Sectoarele zonei A:
43°45'25,394"; 28°34'49,673" și respectiv: 43°45'03,625"; 28°34'50,360"
43°45'22,434"; 28°34'28,744"
43°45'03,712"; 28°35'03,824"
43°46'29,049"; 28°34'51,717"
43°44'53,764"; 28°35'03,754"
43°46'30,200"; 28°34'53,219"
43°44'53,803"; 28°34'50,388"
Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine( în partea vestică,
linia țărmului)
43°47'17,817"; 28°34'51,065"
43°47'00,814"; 28°43'39,704"
43°43'27,240"; 28°43'26,172"
43°44'20,064"; 28°34'44,310"
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
Art. 5- (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b)lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor
acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor,
extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt
interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.

CAPITOLUL II - Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al
altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca, pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie - 15 martie inclusiv, cu respectarea
prevederilor art. (1);
b) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni),
cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion
volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă
(Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus
poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius),
precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data 01 ianuarie
până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1
iulie -31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul,
ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data
01 ianuarie până la 31 ianuarie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 1 mai - 31 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor
accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentulului (UE) nr....... al Consiliului
din ........de stabilire, pentru 2017, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte
și grupe de stocuri de pești din Marea Neagră.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă
egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor
fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele
prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu
folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam
traulului" în perioada de prohibiţie a speciilor demersale se face cu obligativitatea notificării
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a
ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu excepția
teritoriului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" până la izobata de 20 m.
Art. 7- Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de
Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe
o durată de 10 zile, în perioada 14 aprilie –23 apilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km
238, pe o durată de 20 de zile, în perioada 20 aprilie – 09 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km
845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 01mai –30 mai inclusiv;
d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada
04 apilie –13 apilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru
aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac,
cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

CAPITOLUL III - Dispoziţii finale

Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit
comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008
privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi
metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexulRazim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi
canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 01 iunie - 30
septembrie inclusiv.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3) se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii
uneltelor de pescuit de tip setcă în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării” în condiţii
hidrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului R.B.D.D.
(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în
celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă
dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.
(7) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă
(paragate şi pripoane),cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti și alte
viețuitoare acvatice protejate.
Art. 9 - (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A
şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor
stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor
vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice
vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10 - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor
situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării".
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii
amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza
următoarelor documente:
a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile
de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de
ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 11 - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 12 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim IRIMESCU
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Cristina PAŞCA PALMER

Citeste si ...

Folosim cookies.Trebuie sa stii ca unele dintre ele sunt esentiale pentru functionarea sitului iar altele ne ajuta sa imbunatatim experianta utilizatorului(tracking cookies). Poti alege intre a permite utilizarea lor sau a nu le permite. Daca vei dezactiva cookies nu vei putea beneficia de toate functionalitatile oferite.